Free Demo

HEI Schoolsin lausunto sekä taustatietoa liittyen Ylen 31.5.2022 uutisoimaan artikkeliin

31.5.2022

Yle uutisoi 31. toukokuuta suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien huolista liittyen heidän työkokemuksiinsa kahdessa uudessa Saudi-Arabian HEI Schools -päiväkodissa, jotka on avattu tammi- ja syyskuussa 2021. Ylen haastattelemat opettajat toivat uutisessa esiin ongelmia heidän ja Saudi-Arabian päiväkotiyrittäjän välisissä viisumi- ja vakuutusasioissa, yksittäisen ulkomaisen opettajan perehdyttämisessä ja vasta avattujen päiväkotien varustetasossa. Valmistellessaan juttua Ylen toimittaja lähestyi yrityksemme johtoa torstaina 12.5. haastattelupyynnöllä. 

Laadimme Ylelle vastaukset 21 kysymykseen sähköpostitse kahdessa eri vaiheessa. Koska toimittaja lopulta sisällytti julkaisemaansa juttuun vain pienen osan kuvaamistamme asioista, haluamme tässä tuoda esiin näkökulmia ja taustatietoja, jotka auttavat ymmärtämään kokonaisuutta, sekä korjata jutussa olleita väärinkäsityksiä.

Ylen uutisessa vahvasti esiin nostettu Pilvi Torsti on yksi HEI Schoolsin (Helsinki International Schools Group Oy) perustajista. Yhtiöiden asioita kommentoi yleensä operatiivinen johto tai hallitus. Ylen haastattelukysymyksiin HEI Schoolsin puolesta on vastannut johtoryhmä ja entinen toimitusjohtaja Milla Kokko. HEI Schoolsin operatiivisena johtoryhmänä haluamme painottaa, että Pilvi Torsti ei ole ollut operatiivisessa roolissa HEI Schoolissa vuoden 2017 jälkeen. Hän aloitti uutena jäsenenä hallituksessa pari kuukautta sitten maaliskuussa 2022, minkä hän on todennut Ylen MOT-toimittajalle myös ystävällisesti kieltäytyessään haastattelusta.

Olemme erittäin pahoillamme, että nämä opettajat ovat joutuneet kohtaamaan ongelmia toimiessaan Saudi-Arabian päiväkodeissa. HEI Schools -päiväkoteja toimii tällä hetkellä lähes 20 kappaletta 10 eri maassa, ja vaikka olemme yhteistyössä paikallisten päiväkotiyrittäjien kanssa saaneet rakennettua kaikkiin kohdemaihin keskeiset prosessit, on Saudi-Arabian päiväkotiyrittäjän vastuulla olevissa työnantajavelvollisuuksissa ongelmia, joita emme ole pystyneet kaikilta osin saaneet ratkaistua. 

Saudi-Arabia on toimintaympäristönä ja kulttuurina erittäin haastava ja ainoa kohdemaa jossa olemme kohdanneet tämän tason ongelmia. Olemme kuitenkin tehneet huolellista kokonaisarviota toimintaedellytyksistämme kyseisessä maassa ja tulleet toistuvasti siihen tulokseen, että HEI Schools -päiväkotien toiminta Saudi-Arabiassa on ongelmista huolimatta tärkeää ja arvokasta. Suurin osa opettajista kertoo, että työ on antoisaa ja että monet arjen haasteet on saatu yhteistyössä voitettua. Toiminnan jatkamista puoltavat myös satojen tyytyväisten lasten ja heidän perheidensä palautteet.

Kokonaiskuvassa HEI Schools yksiköissä Saudi-Arabiassa on työskennellyt yhteensä 12 suomalaista opetusalan ammattilaista. Heistä 3-4 henkilöä on ollut kokemukseensa jollakin tavalla, ja syystäkin, tyytymättömiä. Osa on vastaavasti joko sitoutunut pitkään työsuhteeseen tai palannut takaisin paikallisen päiväkotiyrittäjän palvelukseen ensimmäisen työskentelyjaksonsa jälkeen. 

Opettajien paikallisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat ovat olleet erittäin valitettavia.

Vaikka HEI Schoolsilla ei ole juridista työnantajavelvoitetta, olemme ottaneet ilmenneet ongelman hyvin tosissamme ja halunneet auttaa opettajia ja prosessin sujumista sekä puuttua epäkohtiin niiden ilmettyä käyttäen asioiden selvittämiseen ja ratkomiseen laajasti aikaa ja resursseja. Silti näiden asioiden ratkaiseminen on ollut paljon hitaampaa ja vaikeampaa kuin olisimme toivoneet.

Tämän päivän perspektiivistä on selvää, että meidän olisi pitänyt olla tässä asiassa tiukempia ja käyttää vielä painavampia sanktioita painostuksen tukena. Lisäksi meidän olisi pitänyt vaatia täydellinen dokumentaatio asianmukaisista asiakirjoista sekä paikalliselta päiväkotiyrittäjältä että viranomaiselta.

Tiimimme selvittää tällä hetkellä asioita juurta jaksaen, käy keskusteluita HEI Schools päiväkotien entisten ja nykyisten Saudi-Arabiassa työskentelevien opettajien kanssa sekä paikallisen päiväkotiyrittäjän kanssa, ja tekee kaikkensa varmistaakseen, että kahta päiväkotia operoiva työnantajayrittäjä hoitaa kaikki vastuullaan olevat  epäkohdat viipymättä ja pysyvästi kuntoon.

Kun rakentaa rohkeasti jotain kokonaan uutta, kuten tässä tapauksessa suomalaistyyppistä päiväkotikonseptia Suomen rajojen ulkopuolella, uusilla markkinoilla ja erilaisissa kulttuureissa, tulee väistämättä vastaan paljon erilaisia käytännön haasteita ja ongelmia. Uusissa ja usein vaikeissakin tilanteissa on silti uskallettava edetä, oppia ja tehdä toisella tavalla uudelleen, jos epäonnistuu. Olemme ylpeitä taitavasta tiimistämme, joka ratkoo sitkeästi haasteita halutessaan edistää missiotamme: tarjota korkeatasoista varhaiskasvatusta mahdollisimman monelle maailman lapselle ja perheelle ympäri maailman.

 


 

Korjaukset Ylen uutisessa esitettyihin väittämiin 

Ylen jutussa kerrotaan yhden opettajan sanoneen, ettei HEI Schoolsin opetussuunnitelmaa voi edes sanoa opetussuunnitelmaksi. Tämä ei pidä paikkaansa. HEI Schoolsilla on hyvin yksityiskohtainen opetussuunnitelma, jossa on kuukausittaiset teemat, joka päivälle päiväohjelma ja ns. tuokiosuunnitelmat päivän aktiviteeteille. HEI Schoolsin opetussuunnitelma pohjaa Suomessa käytettävän varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelma Saudi-Arabiaan on hankittu alan kokeneelta suomalaiselta toimijalta ja pohjautuu Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Saudi-Arabiaan mukautettuna. Suunnitelma on viikkotasoinen.

Ylen artikkelissa esitettiin myös opettajan väite, jossa todettiin että HEI Schools -yksiköitä ei tuettaisi paikallisen opettajankoulutusjakson jälkeen. Tämä väite ei pidä paikkaansa, vaan kaikkiin yksiköihin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja tuetaan sekä päiväkotien toteuttamaan pedagogiikkaa, operatiivista toimintaa että niiden paikallista markkinointia. 

Ylen jutussaan haastattelemat henkilöt kritisoivat myös koulujen opetuksen suomalaistyylisyyden tasoa sekä vasta avattujen päiväkotien varustetasoa. On hyvä huomioida, että HEI Schools päiväkodit kaikissa maissa toteuttavat HEI Schoolsin varhaiskasvatuskonseptia, joka pohjautuu suomalaiseen varhaiskasvatusideologiaan. Suomalaistyyppinen malli sovelletaan kunkin kohdemaan paikallisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. HEI Schoolsit eivät lupaa markkinoinnissaan täydellistä kopiota suomalaisesta mallista, eikä tämä olisi edes toivottavaa tai mahdollista. Kun uusi päiväkoti (tai koulu) avautuu missä päin maailmaa tahansa, myös Suomessa, on sangen tavallista, että jotain on vielä kesken, joitain työvälineitä tai kalusteita on vielä tulossa. Paikallinen päiväkotiyrittäjä on tilannut suomalaiselta toimittajalta noin kontillisen verran opetusmateriaaleja (leluja, askarteluvälineitä ja koululaisten opiskelumateriaaleja) joulukuussa 2021 ja kyseinen kontti on vasta nyt toukokuun lopussa saapunut Saudi Arabiaan ja on yhä tullin käsittelyssä. Toimitusta on hidastanut maailmanlaajuinen logistiikkakriisi ja haasteet materiaalien saatavuudessa.

Jutussa mainitaan myös, että paikallinen toimija ei ollut rekrytoinnissa mitenkään mukana. Tosiasiassa rekrytointihaastatteluissa on aina mukana työnantajan edustaja/edustajia ja valinnat tehdään heidän kanssaan. Paikallisella päiväkotiyrittäjällä on ollut suorassa työsuhteessa kaksi suomalaista rehtoria, joista toinen työskentelee siellä edelleen. Siten myös rehtorit ovat saattaneet olla edustamassa työnantajayritystään rekryhaastatteluissa, mutta roolitus ei välttämättä ole auennut rekrykandidaatille. Työsopimus tehdään aina paikallisen toimijan kanssa, minkä lisäksi lentojärjestelyistä, työehdoista kuten palkasta yms. on sovittu paikallisesti eikä HEI Schools ollut mukana niissä keskusteluissa. Rekrykampanja ja kandidaattien esivalinta tehtiin HEI Schoolsin toimesta hakijoiden pätevyyteen perustuen. 

 


 

Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä ongelmien ratkaisemiseksi

Ymmärrämme hyvin, että kyseisten henkilöiden kokemukset ovat aitoja kokemuksia. Vaikka Suomesta Saudi-Arabiaan töihin matkustaneen opettajan näkökulmasta ongelmat eivät ole hyväksyttäviä, eikä ikäviä kokemuksia pystytä jälkikäteen poistamaan, listasimme alle kaikki toimenpiteet, joilla olemme aiemmin ja tulemme jatkossa entistä voimakkaammin edistämään sitä, että työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö sujuu mutkattomasti, työnantajavelvoitteet ovat hoidossa ja toiminnan laatu on korkeatasoista.

 

Laadunvalvonnan ja työtyytyväisyyden kehittäminen

 • Yhdeksi vuoden 2022 strategiseksi kehitysalueeksi olemme valinneet päiväkotien laadunvarmistuksen kehittämisen. Laadunvarmistuksella pyritään HEI Schools -päiväkotien laadun standardisointiin sekä läpinäkyvyyden parantamiseen
 • Kaikki HEI Schools konseptipäiväkodit tarkastetaan ja arvioidaan vuoden 2022 aikana
 • Kaksi konseptipäiväkotia Saudi-Arabiassa tarkastetaan kesäkuun alussa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti HEI Schools -päiväkotien liiketoiminnasta vastaavan johtajan Karolina Nygrenin toimesta.
 • Mikäli merkittäviä laatupoikkeamia havaitaan, HEI Schools konseptipäiväkotiin tehdään aikaistettu uusintatarkastus toimenpidekehotusten noudattamisen toteamiseksi 
 • HEI Schoolsin laadunvarmistusprosessiin lisätään kaikkien mentor-opettajien että paikallisten päiväkotiyrittäjien suoraan palkkaamien opettajien työtyytyväisyyttä ja perheiden asiakastyytyväisyyttä mittaavia elementtejä kuten säännöllisiä kyselyitä ja henkilöhaastatteluja 
 • HEI Schools kehittää sisäistä ohjeistustaan konseptipäiväkotiyrittäjille paikalliseen työhön perehdytykseen 

Yhteydenpito Saudi-Arabian yksiköihin

 • HEI Schools on reagoinut Saudi-Arabian työnantajavelvoitteisiin liittyvään palautteeseen aina viiveettä käynnistämällä välittömät keskustelut paikallisen päiväkotiyrittäjän kanssa ja vaatimalla tätä laittamaan asiat kuntoon. Lisenssisopimus velvoittaa paikallisen yrittäjän hoitamaan henkilöstöään koskevat asiat tiukasti paikallisen lainsäädännön ja työsopimuksen mukaan. Mikäli asioita ei ole laitettu kuntoon, HEI Schools on mm. pidättäytynyt palveluiden tarjoamisesta, kunnes epäkohdat on korjattu.
 • Yrityksemme johdon edustajia ja asiantuntijoita on toukokuun alussa  vieraillut Saudi-Arabian molemmissa HEI Schools -päiväkodeissa ja käynyt keskusteluja opettajien kanssa. 
 • Kesäkuun alussa Saudi-Arabiaan matkustava HEI Schools -päiväkotien liiketoiminnasta vastaava johtaja Karolina Nygren tapaa paikallista päiväkotiyrittäjää myös varmistaakseen, että paikallinen työnantaja on hoitanut tai hoitaa opettajien työsuhteisiin liittyvät asiat viipymättä kuntoon. Hän tapaa myös Saudi-Arabian päiväkodeissa työskentelevät suomalaisopettajat lauantaina 4.6. Tavoitteena on pitää suomalaisopettajien kanssa yllä aktiivista vuoropuhelua.

Rekrytointipalvelut:

 • Rekrytointiavun osalta yhteistyötä ja toimenpiteitä kehitetään määrittelemällä jatkossa tarkemmin asiakkaan kanssa rekrytointitarpeet ja työntekijöiden roolit
 • Rekrytointiavun osalta toimenpiteeksi lisätään asiakkaan paikallisiin säännöksiin perustuvien työnantajan velvollisuuksien noudattamisen todentaminen HEI Schoolsin toimesta sekä ennen lähtöä että maahan saapumisen jälkeen, kun kyseessä on HEI Schoolsin avustuksella rekrytoitu henkilö
 • Lisäämme Suomesta lähtevien opettajien perehdytystä ja koulutusta kohdemaiden kulttuuriin sekä toimintatapoihin työnantajien ja työntekijöiden välillä
 • Saudi-Arabiaan ei toimiteta rekrytointipalveluita yrityksen jo aiemmin tekemään päätökseen nojaten, joka on voimassa toistaiseksi

Helsinki International Schools Group Oy:n puolesta,

Yhtiön johtoryhmä 

 • Tuomas Virtanen, toimitusjohtaja
 • Karoliina Nygren, HEI Schools -päiväkotien liiketoiminnasta vastaava johtaja
 • Anne Rusanen, Design johtaja ja perustajaosakas
 • Inkeri Mentzoni, Myyntijohtaja
 • Tatu Hinttula, HEI Schoolsin digitaalisista tuotteista vastaava johtaja

Lisäksi: Milla Kokko, perustajaosakas. Toimitusjohtaja 14.2.2022 saakka